Geogrids

E grid

Een geogrid met vaste knooppunten is vervaardigd van polypropyleen platen waarbij met behulp van de extrusiemethode een patroon van gaten wordt gestanst, gevolgd door uitrekking in beide richtingen onder gecontroleerde temperatuur, om de trekkarakteristieken van het materiaal te bereiken.

De geogrids worden ingezet voor grondstabilisering onder bijvoorbeeld wegen, rangeerterreinen en vliegvelden. De openingen tussen de vaste knooppunten zorgen ervoor dat granulaten zich vast kunnen zetten in de geperforeerde structuur (interlocking), waardoor effectieve versterking en opsluiting van de grond mogelijk wordt. Geogrids vertonen weinig rek en zullen bij inbouw en gebruik weinig vervorming toelaten zodat spoorvorming tot een minimum beperkt is.

Door het gebruik van geogrids kan de dikte van het aanvulmateriaal worden verminderd en de draagkracht van het onderliggende bodemmateriaal worden vergroot.

In combinatie met een Non Woven biedt het grid als geogridcomposiet, naast de versterkende functie, ook een scheidings- en filterfunctie.

Geogrid 3030 (1)
Geogrid 3030 (3)
Tf e grid 30 30

Kenmerken/voordelen

– Trekeigenschappen variërend van 15 kN/m tot 40 kN/m

– Openingsmaten tussen 25 mm en 66 mm

– Geogrids zorgen voor tijdsbesparing in de bouw dankzij hun installatiegemak en kostenbesparingen als gevolg van de vermindering van het benodigde vulmateriaal

– Door hun structurele treksterkte vervullen ze een versterkende functie in de bodemstructuur van cohesieve, niet-cohesieve en grofkorrelige bodems

– Geogrid composieten bieden naast de functie van wapening ook scheidings- en filtratiefuncties

Functies

Versterking wapening Wapening | versterking

Scheiding grond Scheiding

Filtratie Filtratie

Technische specificaties

Voor de geogrids zijn de technische specificaties op te vragen via sales@tefab.nl of via +31 (0)162 455 515.

Toepassingen

– (Toegangs)wegen

– Spoorwegen

– Vuilstort

– Steile wandbouw