Inogrid® – Innovatie van & voor Hollandse bodem

Inogrid®TEFAB

Graafwerend grid om schade door o.a. bevers te voorkomen

Bevers en andere gravende diersoorten beschadigen dijken en taluds met de tunnelstructuren die ze creëren. In de zones waar deze dieren de waterkering en daarmee de openbare veiligheid in gevaar brengen, wegen de veiligheidsbelangen zwaar genoeg om ingrijpen door het Waterschap te rechtvaardigen. Met graafwerende maatregelen voorkomt u dat deze dieren schade aanrichten en zich in kritische zones vestigen. Deze maatregelen zijn conform het voorgestelde Beverprotocol dat Waterschappen hanteren. Met Inogrid® kiest u voor innovatief graafwerend grid dat maximaal het dierenwelzijn en de natuur beschermt.

 

Inogrid® is een innovatief grid van staalgaas voorzien van een speciale thermoplastische anti-corrossiecoating dat ingezet wordt om graafschade te voorkomen door o.a. bevers, beverratten (nutria), konijnen, ratten, mollen en andere wilde dieren.

Het Inogrid® heeft een maaswijdte van 40 x 40 mm. De maaswijdte is gekozen volgens natuurlijke maatstaven om uit te sluiten dat dieren met de snijtanden in het gaas klem komen te zitten. De speciale anticorrosie coating geeft dit staalgaas een superieure resistentie tegen zout, zee, zand, stenen en zuren die in de grond zitten. De milieuvriendelijke coating is vrij van bisfenol A (BPA), halogenen, ftalaten en zware metalen en is speciaal ontwikkeld voor langdurige hechting in extreme omstandigheden. De coating voorkomt uitloging van zware metalen en daarmee aantasting van het ecosysteem. Met een levensduur van 50 jaar en langer worden met Inogrid® gravers langdurig uit het gebied van kritische waterkeringen geweerd.

Gaasdrukker omgeving Inogrid®TEFAB
Minekus en inogrid 4
Minekus en inogrid 5

Kenmerken & voordelen

– Geschikt voor graafschadewering op vrijwel iedere locatie

– Graafwerend gaas met gecertificeerde coating met een levensduur van minimaal 50 jaar

– Snelle en eenvoudige plaatsing zowel horizontaal als verticaal, met minder CO2-uitstoot

– Gaas met lage toxiciteit: toepasbaar bij drinkwatervoorzieningen en voedingsindustrie

– Duurzaam, recyclebaar en diervriendelijk

 

Functies

Graafwerende voorziening Graafwerende voorziening

Graafwerende voorziening Bescherming

Toepassingen

– Rivier en kust verdediging

– Oevers

– Taludbescherming

– Gemalen

– Dijken

– Waterkering