Duidelijk duurzaam

Minekus en inogrid 5

De grond is het werkterrein van TEFAB

De grond is waar we met z’n allen veilig en gezond op willen wonen, werken en leven. Om dat voor onszelf en de generaties na ons in stand te houden weten we allemaal dat we niet op de huidige voet door kunnen gaan. Nieuwe oplossingen zijn nodig. De Grond-, Weg- en Waterbouw kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren met de juiste, duurzame materialen.

Duidelijk duurzaam in geotechnische toepassingen

Duurzaamheid is een breed begrip. In de Grond-, Weg- en Waterbouw kan dit staan voor een lange levensduur van materialen, het recyclen van gebruikte materialen, maar zeker ook voor de inzet van biobased of composteerbare producten. Continu ontwikkelt TEFAB innovatieve (biobased) materialen in samenwerking met producenten en techlabs. De laatste innovaties zijn onze speciaal geweven jute geotextielen met een treksterkte van 40 kN en het nieuwe gecoate gaas Inogrid®. Dit voorkomt graafschade aan dijken of taluds door bevers en andere gravende diersoorten. Dit product is ontwikkeld met maximale aandacht voor het dierenwelzijn en de natuur. Het gaas is bijzonder duurzaam met een levensduurverwachting van 50 jaar en langer. Beide nieuwe artikelen zijn ontwikkeld en worden geproduceerd in Nederland. Bij bestaande materialen legt TEFAB de focus op de herkomst van bestaande materialen en naar de duurzame prestatie van producenten.

Altijd een ‘duidelijk duurzame’ oplossing

TEFAB denkt en handelt vanuit de geotechnische oplossing. De inzet richting toekomst is om voor elke geotechnische toepassing een ‘duidelijk duurzame’ oplossing te bieden. Dat kan een traditionele toepassing zijn of een biobased alternatief. TEFAB is ondertussen in Nederland de grootste leverancier van biobased en composteerbare producten voor de Grond-, Weg- en Waterbouw en daar zijn we trots op.

Maatwerk steilbouw 2